Odlievanie farebných kovov - Jozef Boráros

Pokojná 185/1
93101, Šamorín - Mliečno
Slovensko

Tel.:    +421 315 622 722 (Slovensky, Maďarsky)
Mobil:    +421 907 718 655 (Slovensky, Maďarsky)
Mobil:    +420 776 582 043 (English)